पोखरा महानगर समिति

पोखरा महानगर समिति
अधिवेशन  मिति २०८० फागनु २८ गते
पदस्थापन मिति २०८० चैत्र १० गते

अध्यक्ष  श्री यामनारायण लामिछाने
सचिव श्री नेपालप्रकाश अधिकारी

सहित पदाधिकारी सदस्यहरु तथा जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरु समेत ९४ जनाले पदस्थापन गर्नुभएको छ ।